خیریه مهر کوثر کرج
صفحه اصلی فرم حامی شدن
فرم حامی شدن

توجه:تکمیل فیلد هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند اجباری می باشد.

نام: *
وارد کردن نام اجباری می باشد.
نام خانوادگی: *
وارد کردن نام خانوادگی اجباری می باشد.
کد ملی(بدون خط تیره):
کد ملی شما معتبر نمی باشد.
جنسیت: *
تاریخ تولد:
تاریخ تولد صحیح وارد نشده است.
شغل:
شغل صحیح وارد تشده است.
تحصیلات:
ورودی نا معتبر
رشته تحصیلی:
رشته صحیح وارد نشده است.
آدرس: *
وارد نمودن آدرس اجباری می باشد.
تلفن ثابت(به همراه پیش شماره): *
وارد نمودن تلفن اجباری می باشد.
تلفن همراه: *
وارد نمودن تلفن همراه اجباری می باشد.
ایمیل:
ورودی نا معتبر
از چه طریقی با موسسه آشنا شدید؟
ورودی نا معتبر

در صورت انتخاب معرف و یا سایر در این کادر معرف و یا نحوه آشنایی خود را توضیح دهید:

ورودی نا معتبر
برای افزودن به توان خدماتی دارالاکرام مایل به همکاری در کدامیک از موارد ذیل می باشید؟
گزینه ها:
ورودی نا معتبر
چند نفر را می توانید تحت پوشش بگیرید؟ *
تعداد افراد صحیح وارد نشده است.
ماهیانه چه مبلغی را می توانید پرداخت نمائید؟ *
مبلغ تقبل شده صحیح نمی باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت موسسه خیریه مهر کوثر کرج محفوظ میباشد.

2012 - 2010 © Copyright


Recommended service:
dating information